Sukladno čl. 8 t. 2 Zakona o zaštiti potrošača (N.N. br. 79/07, 125/07 – isp., 79/09 i 89/09 – isp) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dosatviti u pisanom obliku na adresu:
STARLINE putnička agencija, HRVATSKE REPUBLIKE 19a, 31 000 Osijek,
ili
na email: info@starline-agencija.hr
ili
na telefax 031 200 484.
Na prigovor je potrebno napisati svoje ime, prezime i adresu na koju ćemo poslati odgovor na prigovor. Odgovor se dostavlja u pisanom obliku najkasnije 15 dana od podnošenja prigovore.